เกมส์ PREHISTORIC SKATER เกม game games

GameSudMun.com

เกมส์ฟรีๆ เล่นกันแบบมัน ๆ ต้องที่ เกมส์สุดมันส์ ดอท คอม เท่านั้น เกมส์ฟรี ๆ เล่นมันส์ ๆ กว่า หมื่นเกมส์ !!!

หมวดหมู่เกมส์

เกมส์ PREHISTORIC SKATER
วิธีเล่น :How To Play : W S A D or arrow keys W to jump. S to crouch. A to charge. D to mace attack. You are a caveman which ride through jungle on his skateboard. Watch out for dangerous snakes and spiders and other obstacles you can destroy them with your mace. Caveman has 2 special attacks. First one is attack with mace, it requires 1 fruit. Second one is SUPER CHARGE and it costs 4 fruits but it makes caveman immortal for short period of time. After 3 runs player can see short description, describing his skill. Game goal is to ride through jungle and get as much points as posible.