GameSudMun.com

เกมส์ฟรีๆ เล่นกันแบบมัน ๆ ต้องที่ เกมส์สุดมันส์ ดอท คอม เท่านั้น เกมส์ฟรี ๆ เล่นมันส์ ๆ กว่า หมื่นเกมส์ !!!

หมวดหมู่เกมส์

เกมส์ TOM TRAP - O - MATIC
วิธีเล่น :คลิกที่ Device Library , คลิกเลือกประเภทของกับดัก , คลิกลากกับดัก ออกมาวางไว้ในห้อง วางกับดักให้ต่อเนื่องกัน จนสมบูรณ์ , กด Test Trap เพื่อทดลองกับดัก