GameSudMun.com

เกมส์ฟรีๆ เล่นกันแบบมัน ๆ ต้องที่ เกมส์สุดมันส์ ดอท คอม เท่านั้น เกมส์ฟรี ๆ เล่นมันส์ ๆ กว่า หมื่นเกมส์ !!!

หมวดหมู่เกมส์

เกมส์ Schone Bescherung
วิธีเล่น :คลิ๊กวงกลม Spiel starten แล้วคลิ๊ก weiter เพื่อเริ่ม คลิ๊กของมาใช้ให้ถูกที่ ถูกจังหวะเวลา หรือคลิ๊กมาใช้ให้ทันเวลา ของบางอย่างถ้าเลยช่วงจังหวะเวลาไปแล้วก็จะใช้ไม่ได้ ถ้าต้องการเริ่มใหม่คลิ๊กปุ่ม Neu starten จบเกมตรงข้อความ Deine Punkte จะมีคะแนนขึ้นมาให้ว่าได้คะแแนนเท่าไร ต้องการเริ่มเล่นอีกครั้งให้คลิ๊กปุ่ม Noch ne Runde หมายเหตุ: อย่าไปแกล้งคนอื่นจริง ๆ ล่ะ เล่นสนุกเฉพาะในเกมนะ